TextHead
TextBody
  • /Upload/project/du-an-206-4.jpg
  • /Upload/project/du-an-206-3.jpg
  • /Upload/project/du-an-206-2.jpg
  • /Upload/project/du-an-09.jpg
  • /Upload/project/du-an-09.jpg
  • /Upload/project/du-an-8.jpg
  • /Upload/project/du-an-7.jpg
  • /Upload/project/du-an-12.jpg

ĐƯỜNG TỈNH 206 CAO BẰNG

Địa chỉ: Tỉnh 206 (đoạn Quốc lộ 3 - thác Bản Giốc)

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Tổng mức đầu tư: 493 tỷ 685 triệu đồng

Hạng mục đầu tư:
- km0 - km8 + 300
- km 12 - km16
- km 22 - km 25+ 700
- km 28 + 500 - km 35
- km 35 - km 38
- km 42 - km 49 + 990
- Phần nền cơ bản hoàn thành (trừ đoạn đèo Khau Liêu).

 

Thông tin chi tiết

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 206 (đoạn Quốc lộ 3 - thác Bản Giốc) được Cao Bằng khởi công từ năm 2009, tổng mức đầu tư 493 tỷ 685 triệu đồng (100% nguồn vốn trái phiếu Chính phủ).

Tổng chiều dài toàn tuyến 50 km, kéo dài từ xã Chí Thảo (Quảng Uyên) đến thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh). Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, tốc độ thiết kế 40 Km/h, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa hạt trung dày 7cm. Trong quá trình thi công, Dự án được chia làm 10 gói thầu, trong đó có 3 gói thầu xây lắp (gói 3, 4, 5).

Sau 4 năm cải tạo, nâng cấp, đến nay, Dự án thi công xong phần mặt đường từ km0 - km8 + 300; km 12 - km16; km 22 - km 25+ 700; km 28 + 500 - km 35; km 35 - km 38; km 42 - km 49 + 990. Phần nền cơ bản hoàn thành (trừ đoạn đèo Khau Liêu).