TextHead
TextBody
  • /Upload/project/du-an-27.jpg
  • /Upload/project/du-an-26.gif
  • /Upload/project/du-an-25.jpg

Dự án thi công đường phái tây tỉnh Thanh Hoá gói thầu R10

Địa chỉ: Đường phái tây tỉnh Thanh Hoá

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long

Tổng mức đầu tư: 3.598 tỷ đồng

 

Thông tin chi tiết

Dự án các tuyến đường phía Tây Thanh Hóa được đầu tư xây dựng giai đoạn 1 bao gồm 190 km tuyến chính và 230 km đường ngang, với tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh là 3.598 tỷ đồng, bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Đến nay, công tác lập thiết kế bản vẽ thi công đã được khẩn trương triển khai. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến, Sở Giao thông - Vận tải đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công từng đoạn, đối với những đoạn đã được phê duyệt các nhà thầu triển khai thi công ngay, đồng thời tiếp tục lập thiết kế bản vẽ thi công các đoạn còn lại. Đối với các gói thầu đã đấu thầu thi công như: R3.1, R3.2, R4, R5, R8, R9, R10, R11..., các nhà thầu đã thi công cơ bản xong phần nền đường. Các cầu, cống trên toàn tuyến đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Tổng giá trị thực hiện toàn tuyến đạt 998 tỷ đồng/2.353 tỷ đồng đã đấu thầu. Tổng vốn đã giao đến nay là 1.173,6 tỷ đồng; còn thiếu 2.424,1 tỷ đồng so với mức đã được điều chỉnh. Khối lượng GPMB đạt khoảng 600 ha, kinh phí khoảng 85 tỷ đồng. Trong công tác quản lý chất lượng công trình, Sở Giao thông – Vận tải đã tăng cường chỉ đạo quản lý chất lượng ngay từ giai đoạn thiết kế đến thi công, coi đây là yếu tố quyết định đến hiệu quả đầu tư.

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long là đơn vị thực hiện gói thầu R10 trong dự án các tuyến đường giao thông phái tây Thanh Hoá.