TextHead
TextBody
  • /Upload/project/du-an-chuva2-07.jpg
  • /Upload/project/du-an-chuva2-06.jpg
  • /Upload/project/du-an-chuva2-new.jpg
  • /Upload/project/du-an-chuva2-new-2.jpg
  • /Upload/project/du-an-chuva2-new-1.jpg
  • /Upload/project/chu-va-2.jpg

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN CHU VA 2

Địa chỉ: Xã Sơn Bình – Huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long

Tổng mức đầu tư: 438,126 tỷ đồng

Hạng mục đầu tư:
- Công trình thủy điện Chu Va 2 thuộc loại công trình công nghiệp cấp III
- Nhà máy có công suất 12MW
- Điện lương bình quân năm 43,23 triệu KWh

 

Thông tin chi tiết