Xây dựng cây cầu Bến Nghệ & cầu Sông Cò


Những hình ảnh thi công trự tiếp của cán bộ công nhân viên công ty trên công trường xây dựng cầu

 

Lễ khởi công xây dựng

 

 

 

Cầu Bến Nghệ

 

Thi công trên mặt cầu

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long